SPISAK POSLANIKA PREDSTAVNIČKOG DOMA PARLAMENTA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

 

 

STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE BIH

1. Abdić Hamdija

POSLANIČKI KARTON

e-mail: hamdija.abdic@parlamentfbih.gov.ba

2. Begić Samira

POSLANIČKI KARTON

e-mail: samira.begic@parlamentfbih.gov.ba

3. Dacić Tašo

POSLANIČKI KARTON

e-mail: taso.dacic@parlamentfbih.gov.ba

4. Čomor Eldar

POSLANIČKI KARTON

e-mail: eldar.comor@parlamentfbih.gov.ba

5. Ćatić Osman

POSLANIČKI KARTON

e-mail: osman.catic@parlamentfbih.gov.ba

6. Efendić Adnan

POSLANIČKI KARTON

e-mail: adnan.efendic@parlamentfbih.gov.ba

7. Gadžić Rahim

POSLANIČKI KARTON

e-mail: rahim.gadzic@parlamentfbih.gov.ba

8. Galijašević Miralem

POSLANIČKI KARTON

e-mail: miralem.galijasevic@parlamentfbih.gov.ba

9. Hodžić Dženana

POSLANIČKI KARTON

e-mail: dzenana.hodzic@parlamentfbih.gov.ba

10. Ibrišimović Jasminka

POSLANIČKI KARTON

e-mail: jasminka.ibrisimovic@parlamentfbih.gov.ba

11. Jukanović Enver

POSLANIČKI KARTON

e-mail: enver.jukanovic@parlamentfbih.gov.ba

12. Kaknjo Suad

POSLANIČKI KARTON

e-mail: suad.kaknjo@parlamentfbih.gov.ba

13. Kamber Asim

POSLANIČKI KARTON

e-mail: asim.kamber@parlamentfbih.gov.ba

14. Kaplan Salmir

POSLANIČKI KARTON

e-mail: salmir.kaplan@parlamentfbih.gov.ba

15. Kokić-Hinović Adisa

POSLANIČKI KARTON

e-mail: adisa.kokic-hinovic@parlamentfbih.gov.ba

16. Mahmutbegović Melika

POSLANIČKI KARTON

e-mail: melika.mahmutbegovic@parlamentfbih.gov.ba

17. Mašetić Senad

POSLANIČKI KARTON

e-mail: senad.masetic@parlamentfbih.gov.ba

18. Mašović Amor

POSLANIČKI KARTON

e-mail: amor.masovic@parlamentfbih.gov.ba

19. Mazić Edita

POSLANIČKI KARTON

e-mail: edita.mazic@parlamentfbih.gov.ba

20. Mušić Zijat

POSLANIČKI KARTON

e-mail: zijat.music@parlamentfbih.gov.ba

21. Osmanović Ismet

POSLANIČKI KARTON

e-mail: ismet.osmanovic@parlamentfbih.gov.ba

22. Peco Mirsad

POSLANIČKI KARTON

e-mail: mirsad.peco@parlamentfbih.gov.ba

23. Pojskić Belma

POSLANIČKI KARTON

e-mail: belma.pojskic@parlamentfbih.gov.ba

24. Rošić Husein

POSLANIČKI KARTON

e-mail: husein.rosic@parlamentfbih.gov.ba

25. Voloder Elmedin

POSLANIČKI KARTON

e-mail: elmedin.voloder@parlamentfbih.gov.ba

26. Zaimović Mirsad

POSLANIČKI KARTON

e-mail: mirsad.zaimovic@parlamentfbih.gov.ba

27. Zildžić Salko

POSLANIČKI KARTON

e-mail: salko.zildzic@parlamentfbih.gov.ba

28. Zukić Ibrahim

POSLANIČKI KARTON

e-mail: ibrahim.zukic@parlamentfbih.gov.ba

29. Zuko Kenela

POSLANIČKI KARTON

e-mail: kenela.zuko@parlamentfbih.gov.ba

 

HDZ BiH, HSS, HKDU BIH, HSP-HNS, HSP DR AS BIH, HDU BIH, HSS SR

1. Baković Ante

POSLANIČKI KARTON

e-mail: ante.bakovic@parlamentfbih.gov.ba

2. Bošković Mladen

POSLANIČKI KARTON I BIOGRAFIJA

e-mail: mladen.boskovic@parlamentfbih.gov.ba

3. Čavara Marinko

POSLANIČKI KARTON

e-mail: marinko.cavara@parlamentfbih.gov.ba

4. Dejanović Delfa

POSLANIČKI KARTON

e-mail: delfa.dejanovic@parlamentfbih.gov.ba

5. Galić Petar

POSLANIČKI KARTON

e-mail: petar.galic@parlamentfbih.gov.ba

6. Klaić Marijan

POSLANIČKI KARTON

e-mail: marijan.klaic@parlamentfbih.gov.ba

7. Knezović Dario

POSLANIČKI KARTON

e-mail: dario.knezovic@parlamentfbih.gov.ba

8. Kolar-Jurčević Ankica

POSLANIČKI KARTON

e-mail: ankica.kolar-juricevic@parlamentfbih.gov.ba

9. Marjanović Boris

POSLANIČKI KARTON

e-mail: boris.marjanovic@parlamentfbih.gov.ba

10. Martić Josip

POSLANIČKI KARTON

e-mail: josip.martic@parlamentfbih.gov.ba

11. Mikulić Mario

POSLANIČKI KARTON

e-mail: mario.mikulic@parlamentfbih.gov.ba

12. Milićević Jelka

POSLANIČKI KARTON

e-mail: jelka.milicevic@parlamentfbih.gov.ba

13. Musa Ivan

POSLANIČKI KARTON

e-mail: ivan.musa@parlamentfbih.gov.ba

14. Musa Stanko

POSLANIČKI KARTON

e-mail: stanko.musa@parlamentfbih.gov.ba

15. Opsenica Goran

POSLANIČKI KARTON

e-mail: goran.opsenica@parlamentfbih.gov.ba

16. Pavković Ivica

POSLANIČKI KARTON

e-mail: ivica.pavkovic@parlamentfbih.gov.ba

 

SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH

1. Begić Senaid

POSLANIČKI KARTON

e-mail: senaid.begic@parlamentfbih.gov.ba

2. Boban Ivan

POSLANIČKI KARTON

e-mail: ivan.boban@parlamentfbih.gov.ba

3. Čengić Irfan

POSLANIČKI KARTON

e-mail: irfan.cengic@parlamentfbih.gov.ba

4. Grgić Mira

POSLANIČKI KARTON

e-mail: mira.grgic@parlamentfbih.gov.ba

5. Hasić Mujo

POSLANIČKI KARTON

e-mail: mujo.hasic@parlamentfbih.gov.ba

6. Helez Nijaz

POSLANIČKI KARTON

e-mail: nijaz.helez@parlamentfbih.gov.ba

7. Karajbić Elvir

POSLANIČKI KARTON

e-mail: elvir.karajbic@parlamentfbih.gov.ba

8. Mašić Damir

POSLANIČKI KARTON

e-mail: damir.masic@parlamentfbih.gov.ba

9. Muslić Albin

POSLANIČKI KARTON

e-mail: albin.muslic@parlamentfbih.gov.ba

10. Prlić Lana

POSLANIČKI KARTON

e-mail: lana.prlic@parlamentfbih.gov.ba

11. Zubić Jasmina

POSLANIČKI KARTON

e-mail: јаsmina.zubic@parlamentfbih.gov.ba

 

DF-GS ,Željko Komšić:BiH pobjeđuje!

1. Adžem Dževad

POSLANIČKI KARTON

e-mail: dzevad.adzem@parlamentfbih.gov.ba

2. Čolpa Nihad

POSLANIČKI KARTON

e-mail: nihad.colpa@parlamentfbih.gov.ba

3. Đukić Mara

POSLANIČKI KARTON

e-mail: mara.dukic@parlamentfbih.gov.ba